Gleba żyzna - skarb ogrodnika

Spis treści

Gleba żyzna to grunt dla większości roślin idealny, a co za tym idzie, prawdziwy dar dla ogrodników. Żyzność to nic innego jak obfitość składników odżywczych niezbędnych roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju, oraz zdolność magazynowania wody i oddawania jej w miarę potrzeb. Najbardziej żyznymi glebami występującymi w Polsce są czarnoziemy i ziemie lessowe. Osoby pielęgnujące tam swoje ogrody, mogą się uważać za wyjątkowych szczęściarzy. 

Czarnoziem - gleba żyzna i pożądana

Gleba żyzna

Rośliny porastające dawne stepy klimatu umiarkowanego, o stosunkowo niewielkiej ilości opadów, przechodząc naturalne procesy rozkładu, na podłoży skał złożonych głównie  z węglanu wapnia, wytworzyły grunty, które dzisiaj nazywamy czarnoziemami. Korzenie traw dostarczające rokrocznie świeżej materii organicznej  sprawiły, że czarnoziemy bogate są w próchnicę. 

W Polsce to bardzo rzadki rodzaj ziem najczęściej spotykany  u podnóża Sudetów i Karpat, a  także Wyżynie KIelecko – Sandomierskiej i Wyżynie Kieleckiej. Odczyn pH takich gruntów jest na ogół lekko kwaśny, blisko obojętnego i wynosi 6,5. Oznacza to, że w zestawieniu z innymi parametrami czarnoziem jako gleba żyzna zapewnia optymalne warunki wzrostu większości gatunków roślin. 

Gleba żyzna - less

Gleby lessowe wytworzone, jak wskazuje ich nazwa, z  wierzchniej warstwy lessów, w Polsce występują na ograniczonych obszarach południowej i południowo wschodniej części kraju.  Są niezwykle żyzne, a ich pH ma wartości podobne jak u czarnoziemów i waha się w przedziale 6,1-6,8. Podobnie jak w poprzednio omawianych, gleby lessowe są wymarzonym podłożem do uprawy większości gatunków. 

Jednak gleba żyzna to nie tylko czarnoziemy i grunty lessowe, czy ziemie brunatne.  To także grunty sztucznie użyźniane, a takich w uprawie jest większość.  Zabiegi stosowane na ziemiach, jak:

  • bronowanie
  • nawożenie
  • odchwaszczanie
  • oczyszczanie z kamieni
  • podlewanie – zwiększają żyzność i umożliwiają uprawę nawet na trudnych, ubogich  terenach

Jakość gleb mało żyznych można poprawiać nawożeniem, przede wszystkich substancjami bogatymi w humus, wzbogacaniem ich w próchnicę przez stosowanie kompostu, a także wapnowaniem w sytuacji, kiedy gruntu są bardzo kwaśne. Przed rozpoczęciem upraw zawsze warto sprawdzić, z jakim rodzajem ziemi mamy do czynienia i ewentualne zabiegi dopasować do potrzeb tak, żeby cieszyć się zdrowymi i pięknymi roślinami. 

Polecamy również:

Scroll to Top
Scroll to Top