Mrozoodporność

Mrozoodporność roślin – podział na strefy

 

Mrozoodporność określana jest poprzez przypisanie roślin, odmian i gatunków do danej strefy mrozoodporności USDA. Każda ze stref określa w przybliżeniu jaką minimalną temperaturę rośliny będą w stanie znieść bez uszkodzeń. Dlatego każda ze stref ma przepisane przedziały temperaturowe. Oryginalne strefy USDA opisane są w stopniach Fahrenheita oraz mają rozpiętość 10 stopni, co w przeliczeniu daje 5,6 stopnia Celsjusza. Ponadto strefy główne podzielone są na dwie połowy:

  • surowsza – oznaczona literą a,
  • łagodniejsza – oznaczona literą b.

Interpretacja stref jest bardzo prosta – im niższa wartość liczbowa danej strefy, tym większa jest odporność roślin na działanie mrozu. System określania mrozoodporności poszczególnych roślin z wykorzystaniem stref USDA jest prosty, stosunkowo skuteczny i przejrzysty. Należy jednak pamiętać, że przynależność danej rośliny czy też odmiany do strefy określa mrozoodporność jedynie w przybliżeniu. 

Dużo zależy od mikroklimatu, a także lokalnego ukształtowania terenu ogromny wpływ na mrozoodporność mają również takie elementy jak wilgotność powietrza, wiatr, wilgotność podłoża, rodzaj gleby, występowanie pokrywy śnieżnej, nasłonecznienie oraz czas trwania mrozu. Dużą rolę odgrywa również wiek roślin oraz sposób ich nawożenia.

Strefy mrozoodporności w Polsce

 

W związku z narastającym ociepleniem klimatu mamy do czynienia z przesuwającymi się strefami mrozoodporności. Zgodnie z opracowaniem z 1984 roku w Polsce występowało pięć stref mrozoodporności. Natomiast obecnie, na bazie opracowań z 2016 roku na terenie Polski występują tylko cztery strefy, czyli

  • 6B – zakres temperatur: od -20,6°C do -17,8°C,
  • 7A – zakres temperatur: od -17,8°C do -15°C,
  • 7B- zakres temperatur: od -15°C do –12,2°C,
  • 8A- zakres temperatur: od -9,4°C do -6,7°C.

Poszczególnie strefy mrozoodporności przepisane są do konkretnego terenu na obszarze Polski. Dlatego kupując rośliny do swojego ogrodu należy zwracać uwagę na oznaczenie danej strefy, które zostało przypisane do gatunku roślin. W przeciwnym razie w strefach chłodniejszych, czyli o niższym numerze, mogłoby dochodzić do przemarzania roślin, co jednak zależy od przebiegu pogody w okresie zimy, ilości śniegu oraz temperatur powietrza.

Co więcej rośliny posiadające oznaczenie strefy 7a mogą być bez problemu uprawiane zarówno w strefie 7a lecz także w cieplejszej strefie 7b. Natomiast w strefie chłodniejszej, na przykład 6b uprawa rośliny z oznaczeniem strefy 7a nie jest wskazana. Konieczne będzie zatem w takim przypadku dodatkowe zabezpieczenie przed mrozem oraz wiatrem, na przykład za pomocą agrowłókniny. Jednak zmiany klimatyczne oraz przesunięcie strefy rozporności w Polsce sprawiło, że na terenie kraju można uprawiać szereg nowych gatunków oraz bardzo ciekawych odmian roślin, których uprawa kilkanaście lat temu nie była możliwa. 

Dotyczy to roślin ciepłolubnych, które nie wykazują wysokiej mrozoodporności. Należy jednak w takiej sytuacji zachować ostrożność, gdyż nie zawsze daje to pewność, że dana odmiana radzić sobie bez sytuacji, kiedy pojawi się silniejszy mróz.

Klasyfikacja roślin według mrozoodporności

 

Przypisanie roślin do konkretnych stref mrozoodporności to wynik wieloletnich obserwacji. Informacje na ten temat bardzo często odnaleźć można w katalogach szkółkarskich oraz na stronach internetowych. Żurawki zostały przypisane do strefy 4, a zatem wykazują bardzo dużą mrozoodporność i mogą być uprawiane na terenie całej Polski. 

Podobnie juka ogrodowa, która klasyfikuje się w strefie 5, a zatem również wykazuje wysoką odporność na mróz. Z kolei bukszpan należy do strefy 6, dlatego nie zawsze sprawdzi się w chłodniejszych regionach w Polski. Do strefy 6 należą również różaneczniki, magnolie oraz róże, tym samym konieczne jest ich okrywanie na zimę. Z kolei trawa pampasowa to strefa 7. Dlatego bez zabezpieczeń można uprawiać ją jedynie w bardzo ciepłych regionach kraju. 

Znajomość pojęcia mrozoodporności roślin oraz podziału na strefy sprawi, że uprawa roślin będzie bardziej efektywna, świadoma oraz ochroni je przed przemarznięciem.

Scroll to Top
Scroll to Top