Szerszeń europejski Owad

Spis treści

Szerszeń europejski to jeden z największych i najbardziej znanych owadów błonkoskrzydłych występujących na naszym kontynencie. Jest to gatunek, który zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swoje zachowanie, wygląd oraz wpływ na ekosystemy, w których żyje. W tym artykule postaram się przybliżyć czytelnikowi informacje na temat tego fascynującego owada, omawiając jego wygląd, cykl życiowy oraz występowanie. Zapraszam do lektury!

Wygląd szerszenia europejskiego

Szerszeń europejski (Vespa crabro) to imponujący owad, którego długość ciała może sięgać nawet 35 mm. Głowa i tułów są czarne, zaś odwłok pokryty jest jaskrawymi, żółtymi oraz czarnymi pasami, których kontrast sprawia, że łatwo go dostrzec. Skrzydła są brązowe i przezroczyste, a nogi również mają barwę żółto-czarną.

Cechą charakterystyczną szerszeni jest ich potężne żądło, które może być używane wielokrotnie. Nie oznacza to jednak, że są one agresywne – wręcz przeciwnie, szerszenie są raczej spokojnymi owadami, które atakują jedynie w obronie własnej lub gniazda.

Warto również zwrócić uwagę na dymorfizm płciowy występujący u tego gatunku. Samice są większe od samców i posiadają żądło, którego samce nie mają. Królowa, będąca największą samicą w kolonii, może osiągnąć imponujące rozmiary i wyróżniać się spośród innych owadów.

Cykl życiowy szerszenia europejskiego

Cykl życiowy szerszenia europejskiego można podzielić na kilka etapów. Wiosną królowa buduje gniazdo, a następnie składa w nim jaja. Po kilkunastu dniach z jaj wylęgają się larwy, które królowa karmi zdobytym pokarmem. W miarę wzrostu larw, królowa powiększa gniazdo, dodając do niego kolejne komórki, w których larwy mogą się rozwijać.

W miarę upływu czasu larwy przechodzą w stadium poczwarki, z którego po pewnym czasie wylęgają się dorosłe szerszenie. W zależności od płci i funkcji w kolonii, mogą to być robotnice, samce lub nowe królowe. Robotnice przejmują obowiązek zdobywania pokarmu oraz dbania o gniazdo, co pozwala królowej skoncentrować się na składaniu jaj.

Jesienią następuje rozmnażanie szerszeni – samce i młode królowe opuszczają gniazdo w poszukiwaniu partnerów. Po zapłodnieniu samice zakładają nowe gniazda, w których spędzają zimę, zaś samce giną. Wiosną cykl życiowy zaczyna się od nowa.

Występowanie szerszenia europejskiego

Szerszeń europejski to gatunek szeroko rozpowszechniony na terenie Europy, a jego zasięg występowania sięga również Azji oraz północnej Afryki. W Polsce jest to gatunek pospolity, spotykany na terenie całego kraju.

Szerszenie preferują miejsca zadrzewione, takie jak lasy liściaste, mieszane oraz iglaste, ale można je również spotkać w parkach miejskich, ogrodach czy sadach. Gniazda budują zazwyczaj na drzewach, krzewach, w dziuplach czy pod okapami dachów, skąd mają łatwy dostęp do pokarmu.

Warto nadmienić, że szerszenie odgrywają pozytywną rolę w ekosystemach, w których występują. Jako drapieżniki polują na różne gatunki owadów, takich jak muchy, ćmy czy pszczoły, przyczyniając się do utrzymania równowagi w środowisku. Są również zapylaczami roślin, co ma istotne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności.

Podsumowanie

Szerszeń europejski to gatunek owada, który zasługuje na naszą uwagę i szacunek. Jego imponujący wygląd, cykl życiowy oraz rola w ekosystemach sprawiają, że jest to jeden z najciekawszych przedstawicieli świata owadów. Mimo iż niektórym osobom może się wydawać, że są one niebezpieczne, warto pamiętać, że szerszenie są owadami raczej spokojnymi, które atakują jedynie w obronie własnej czy gniazda.

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu tę fascynującą istotę oraz zachęcił do dalszego zgłębiania wiedzy na jej temat. Pamiętajmy, że szerszenie są ważnym elementem naszego środowiska, a ich obecność świadczy o jego zdrowiu i różnorodności.

Polecamy również:

Scroll to Top
Scroll to Top